דיימלר מעמיקה השת"פ עם קאמאז

משאית קאמאז שפותחה יחד עם מרצדס

משאית קאמאז שפותחה יחד עם מרצדס

פרי ראשון של השת"פ האסטרטגי בין דיימלר לקאמאז (KAMAZ) הרוסייה כבר הוליד משאית ראשונה שהוצגה בתערוכת האנובר השנה. עתה מדווחת דיימלר על העמקת והרחבת השת"פ בין שתי היצרניות שיבוא לידי ביטוי בעיקר בהעברת 7,000 מנועים ו-15,000 מערכות סרנים בשנה הקרובה לרוסים. ההסכם מדבר על כמויות דומות מדי שנה, בשנים הקרובות. למעשה כבר החלה העברת המכלולים, ומדובר במנועי דיזל למשאיות מסוג OM 457 ובמנועים מוזנים בגז לאוטובוסים מסוג M 906, ובסרנים שלמים המיועדים הן למשאיות והן לאוטובוסים שיגיעו משלושה מפעלי מרצדס שונים בגרמניה.