8×8 למשימות מיוחדות

איווקו Trakker Hi-Land 8x8

איווקו Trakker Hi-Land 8×8

לאיווקו Trakker Hi-Land 8×8 החדשה יש כל מה שנדרש בכדי לשרוד בתנאים הקשים ביותר בהם אמורה משאית לחיות: הינע לכל שמונת הגלגלים, שלדה עליה ניתן להתקין מגוון מרכבים ומכלולים, מנוף 13 מטר, נעילות דיפרנציאלים, צמיגי 425 מיוחדים לשטח, מיגון מיוחד בפני רסיסי פצצות או מוקשים, מערכת סינון אוויר לצוות בתא המפעיל, מערכת מצלמות היקפית, תאי אחסון מיוחדים ועוד.
איווקו Trakker Hi-Land 8x8

איווקו Trakker Hi-Land 8×8

המשאית מוסבת ליעודה ותכונותיה המיוחדות על ידי איווקו עצמה, כאשר המזמין הראשון הוא צבא הולנד שישתמש במשאיות לצורך אימוני יחידות צבא הקשורות לכיבוי אש ואימונים עם חומרי נפץ. כבסיס לפיתוח הדגם החדש שימשה משאית איווקו Trakker AD 410 T45W שלכשעצמה מיועדת לתפקד בשטח קשה לעבירות.