E-Force Electric Truck

E-Force – שמונה-עשר טון מחושמלים

E-Force Electric Truck

E-Force Electric Truck


חברה שוויצרית משפחתית בשם E-Force החלה לשווק משאית על טהרת ההינע החשמלי תחת שם זה. מדובר במשאית המתבססת על איווקו סטראליס והמורשית למשקל כולל של עד 18 טון. היצרנית השוויצרית כבר הסבה אי-אלו כלי רכב מסחריים ומשאיות להינע חשמלי, אך המשאית המצולמת כאן, על בסיס האיווקו, היא הראשונה המיוצרת והמוצעת באופן סדרתי. ניסויים ראשונים החלו כבר באמצע 2013 ונערכו על ידי מהנדסי החברה ומספר לקוחות נבחרים, שבחנו את המשאית בתנאי אמת. עתה, כאמור מתחיל השיווק המסחרי.
מאחר והבסיס הוא משאית סטנדרטית עם מנוע בעירה פנימית ומבנה מקובל, קרי: מנוע מלפנים וגל הינע המעביר את הכוח אל הסרן האחורי, הוחלט שבכדי שתידרש מינימום התערבות כירורגית, תישאר התצורה הכללית דומה גם במהלך 'חישמול' המשאית. כפועל יוצר מותקנים צמד מנועים חשמליים מסונכרנים ומקוררים במים מתחת לתא הנהג והם מעבירים את כוחם באמצעות גל הינע אל הסרן האחורי. 408 כוחות הסוס המיוצרים על ידי צמד המנועים, יחד עם מקסימום מומנט מרגע הלחיצה על דוושת התאוצה, אמורים לספק ביצועים מרשימים בהחלט.
E-Force Electric Truck

E-Force Electric Truck


מערכת ההינע החשמלית – בעיקר המצברים – מוסיפים טונה למשקל המשאית ביחס לאיווקו סטנדרטית, דהיינו – מורידים טונה מיכולת ההעמסה. אנשי E-Force אינם מוטרדים מכך וטוענים כי מדובר במשקל הבטל בשישים, מאחר וממילא מיועדת המשאית לפעול בעיקר בתחומי ערים ובמשימות חלוקה, בהן לא תמיד המשקל הוא המכריע – אלא הנפח. ניתן גם לנסוע עם מחצית מהסוללות – למרחקים קצרים יותר – ואז נחסכים כמה מאות ק"ג מהמשקל הכולל אותם ניתן לנצל לטובת מטען. למרות הייעוד האורבני, עם טווח נסיעה של עד 300 ק"מ בין טעינות המצברים, מדובר גם ביכולת גמיעת מרחק בינעירוני מרשימה.
כמשאית אירופאית, המיועדת לתפקד גם בתנאי קור קיצוני, מוצעת כאופציה מערכת המזרימה אוויר חם סביב לצבר הסוללות (המותקן במקום בו מותקנים בד"כ מיכלי הדלק – ראו איור), ואז מסופק זרם חשמלי גם עמוק מתחת ל-0. שני צברי הסוללות הם בעוצמה של 400 וולט וספיקה של 120 קילו-ואט/שעה. ניתן למלא את הסוללות מחדש ממצב ריק לגמרי תוך 6 שעות. המשאית תוכננה כך שהוצאת והחלפת צבר סוללות יארך כחמש דקות, כך שעבור מי שנדרש להפעיל את המשאית ברצף, מוצעת האפשרות הלא-ממש-זולה לרכוש צבר סוללות נוסף במחיר של 60,000 יורו… אבל אז בכל זמן נתון ימתין צבר הסוללות מוטען ומוכן לשימוש. עוד מוצעת ב-E-Force מערכת אגירת אנרגיה בבלימה, כך שבשעת בלימה מוסבת האנרגיה לטובת טעינת הסוללות, מה שמעלה את טווח הנסיעה.
E-Force Electric Truck

E-Force Electric Truck


כמשאית חשמלית כמובן שהיא אינה פולטת מזהמים אך היא מציעה גם פעולה שקטה במיוחד; המנועים החשמליים יחד עם מערכת העברת הכוח מייצרים רעש ברמה של 45 דציבלים בלבד – פחות מרעש הצמיגים.
המחיר? החברה לא מפרסמת מספרים למעט הערכה כי מדובר ב"כפול ממשאית איווקו דומה, סטנדרטית". לא מעט. אבל, על פי חישוביה אם המשאית נוסעת 40,000 ק"מ ויותר בשנה – החיסכון בעלויות ובתחזוקה יתאזנו. מי שנוסע יותר מכך – יחסוך כסף, לטענת אנשי E-Force, וכמובן שאלו המחויבים לתקנות רעש וזיהום אוויר מחמירות (למשל: תנועה במרכזי הערים בלא מעט מדינות באירופה) – מדובר בפיתרון שהוא כמעט הכרח. ה-E-Force היא לבטח צעד גדול עבור היצרנית השוויצרית, אך צעד קטן, בטוח וחשוב, עבור שוק משאיות העתיד.