מוביל עפר טרקס TA9

עוד אבזור מ-Terex

טרקס מודיעה על שדרוג היצע מובילות העפר מתוצרתה, במשקלי עבודה של 9.0-10.0 טון; מדובר על הוספת טכנולוגיה חדשה, אלקטרוניקה מתקדמת יותר ורענון היצע המנועים בעדכני, חסכוני ונקי יותר.

מוביל עפר טרקס TA9

מוביל עפר טרקס TA9

מדובר במובילות העפר החדשות טרקס TA9 ו-TA10 שהוצגו בתחילת השנה והחלו להימכר לפני מספר חודשים. למעשה מהווה השדרוג האמור הכללת מגוון תוספות בתשלום – כפי שהוצגו עם ההשקה – כשדרוג הכלול במחיר הרכישה.
מערכת 'עצור/סע' אוטומטית מוצעת מעתה כסטנדרט בדגמים האמורים, והיא נועדה לשפר את הבטיחות בעת העבודה, צריכת הדלק, פליטת המזהמים ולצמצם למינימום את פליטת הרעש. המערכת מדוממת ומתניעה מחדש באופן אוטומטי את המנוע, כאשר ניתן לתכנת מראש באילו מצבים זה קורה. קרי: ניתן לקבוע, למשל, שלאחר 30 שניות של פעולת סרק של המנוע (כשהמשמעות היא שאיש אינו לוחץ על דוושת התאוצה) – המערכת מדוממת את המנוע. לחיצה על דוושת התאוצה תניע את המנוע מיידית ותאפשר המשך נסיעה. בכך נמנע המצב בו כלים דוגמת מובילות העפר דנן עומדים חלק ניכר מזמנם ללא תנועה, עם מנוע פועל (למשל: בעת מילוי או המתנה). בטרקס טוענים כי מערכת ה'עצור/סע' יכולה להביא לחיסכון ניכר של דלק, בלאי ואף להגדיל את טווח הטיפולים.

מוביל עפר טרקס TA10

מוביל עפר טרקס TA10

תיבת ההילוכים מסוג AutoShift משלימה במידה רבה את מערכת ה'עצור/סע' ותוצע אף היא מעתה כסטנדרט אצל מובילות העפר של טרקס. מדובר בתיבת הילוכים ה"מתמחה", אם ניתן לפשט את הרעיון, בהעברת הילוכים שלא לפי גובה סל"ד המנוע, אלא לפי העומס, קרי: המומנט. כאשר התיבה "מזהה" דרישה לעוד מומנט בגלי ההינע, היא מורידה הילוך. בניגוד לתיבות אוטומטיות מוכרות מאפשרת תיבת ה-AutoShift הישארות בהילוך נמוך בעת הצורך גם תוך העלאת הסל"ד במנוע – כל זמן שהיא "מזהה" דרישה למומנט נוסף, למשל: בעת טיפוס עלייה עם מטען. בדיוק ההיפך מתרחש כאשר הכלי ריק: מנגנון ניהול התיבה "מזהה" דרישה למומנט נמוך יותר, בשל ירידה בעומס, ומאפשר "משיכת" הילוכים לאורך זמן רב יותר. כמובן שכל הפעולות דנן מתבצעות באופן אוטומטי ללא מעורבות המפעיל.
בטרקס מתחילים בימים אלו בשיווק דגמי ה- TA9 ו-TA10 החדשים, כולל השדרוג העדכני. יבואני טרקס לארץ היא חברת אפקו.