Renault Trucks Master 6x2

גרסת 6×2 לרנו מאסטר

Renault Trucks Master 6x2

Renault Trucks Master 6×2

חטיבת המשאיות והרכב המסחרי ברנו – Renault Trucks – מרחיבה את היצע גרסאות השלדה של הרנו מאסטר, עם הוספת גרסת 6×2 משולשת-סרנים, בקטגוריית המשקל של ה-6.0 טון (משקל כולל מותר). ברנו מציעים גרסת שלדה זו כ-Low Deck, קרי: עם גובה פני השלדה העליון הנמוך ביותר האפשרי, במטרה לאפשר הוספת מרכב עם רצפה נמוכה ככל הניתן, כפועל יוצא. גרסה זו מיועדת עבור הנדרשם להוביל טובין בנפח גדול, ופחות להובלת מטען כבד; משקל ההעמסה המרבי עומד על 3.0 טון בקירוב, תלוי בתצורת, במשקל ובמבנה המרכב.
רנו מציעה גרסה חדשה זו כאלטרנטיבה חסכונית לגרסאות השלדה הפופולריות עם הינע 4×2 בקטגוריית ה-7.5 טון מבית כל היצרניות, המשמשות בעיקר לתובלה עירונית.

Renault Trucks Master 6x2

Renault Trucks Master 6×2

רנו מאסטר 6×2 החדשה מוצעת עם מגוון מנועים ותיבות הילוכים לבחירה, מתלים אחוריים קונבנציונליים או בולמי אוויר (4 מאחור). גרסאות ה-6×2 מוצעות עם הינע קדמי בלבד, והודות לכך ניתן לשמור על גובה מרכב/הטענה נמוך במיוחד (אין מערכות הינע ההולכות לאחור).
גרסת ה-6×2 של המאסטר פונה ללקוחות הבונים/מרכיבים את מרכבם בעצמם או באמצעות קבלני משנה לפי הדרישות שלהם, וביניהם נמנות חברות תובלה יבשה, שירותי סלילה ותחזוקת כבישים, חברות להובלת רכב, חברות הסעה וכיו"ב.
יבואנית רנו לארץ היא חברת קרסו מוטורס.