מוביל עפר דו-כיווני


וואקר ניוסון הגרמנייה משקה את סדרה DV החדשה – קונספט חדש של מובילי עפר המוצעים עם קבינה דו-כיוונית; בדומה למוצע במספר טרקטורים חקלאיים, כמו גם ציוד מכני הנדסי נוסף, ניתן לסובב את כל יחידת כיסא המפעיל עם ההגה, לוח המחוונים והקונסולה המרכזית ב-180 מעלות על צירה, כך שהמפעיל יכול לנהוג באופן רגיל לשני הכיוונים – כאשר הארגז המתהפך לפניו, או כאשר הוא מאחוריו. שם הסדרה – DV – נובע מקיצור צמד המילים Dual View, קרי: מבט דו-כיווני.
בנוסף ליכולת לסובב את כיוון עמדת המפעיל בתוך הקבינה, זו האחרונה מתיימרת להציע שדה ראיה ושטח חלונות חסר תחרות – לכל כיוון, מתוך הבנה שמדובר בסעיף קריטי עבור סוג כלים שכזה, שחלק ממשימותיו הן נסיעה בשטח קשה לעבירות ופריקת חומר באופן מדוייק היכן שנדרש, כך שיכולת המפעיל לראות באופן מיטבי את הנעשה לפני ומתחת לגלגלים הוא קריטי.

ההיצע יכלול בשלב ראשון שלושה דגמים: DV60 ו-DV90 במשקלי עבודה של 6.0 ו-9.0 טון התאמה, מונעים באמצעות מנועי דויץ (4 צילינדרים, 2.9 ליטר) עם 75.6 כ"ס ומסוגלים למהירות מרבית של 30 קמ"ש, ו-DV100 – במשקל עבודה של 10.0 טון ועם מנוע פרקינס (4 צילינדרים, 3.4 ליטר) עם 75 כ"ס ומהירות מרבת של 25 קמ"ש. בכל הדגמים ההינע הוא הידרוסטטי לכל הגלגלים.
שיווק מובילי העפר מסדרה DV יחל בצפון אמריקה "מאוחר יותר השנה" (2019). לא פורסם מועד מתוכנן לשיווק סדרת כלים חדשה זו באירופה וביתר השווקים בהם וואקר ניוסון נוכחת.