JCB 6T Hi Viz

דאמפר משופר מ-JCB

JCB 6T Hi Viz

JCB 6T Hi Viz

JCB הבריטית מרחיבה את היצע מובילות העפר ('דאמפר') עם הוספת גרסת Hi Viz לדגמי ה-6T בהיצע, קרי: גרסאות ה-6.0 טון. גרסת ה- Hi Vizמתבססת על הגרסה הוותיקה יותר והסטנדרטית של הבאמפר T6 – סדרה שהושקה באביב 2018 – עם שינויים מתבקשים שתכליתם להעלות את רף הבטיחות של הכלי בסביבת עבודתו. גרסאות אלו שונו במטרה להציע שדה ראיה רחב ומלא הרבה יותר בהשוואה לגרסאות ה-6T הרגילות, כאשר ב-JCB מדברים על תוספת של לא פחות מ-77% בשדה הראיה סביב, עם שיפור משמעותי בעיקר לנעשה מלפנים, לפני הכלי. מכאן שכלים אלו מיועדים בעיקר עבור אלו הנדרשים לעבוד בשטח משובש במיוחד או באתר צפוף מבחינת בני האדם המסתובבים בו – או שילוב של שניהם; שדה הראיה המשופר אמור למזער סכנות פגיעה באנשים שמחוץ לכלי.

JCB 6T Hi Viz

JCB 6T Hi Viz

בכדי לשפר את שדה הראיה של המפעיל בחרו ב-JCB לא להרים את הקבינה מעל לשלדה, אלא להוריד את הארגז; שינויים בשלדה, במיקום הסרנים ובתצורת הארגז מאפשרים התקנתו נמוך הרבה יותר בהשוואה לגרסאות המוכרות. בכך מושג, כאמור, לא רק שדה ראייה טוב יותר, אלא גם יציבות גבוהה יותר, בפרט בתנאי שיפועי צד או מצע משובש במיוחד. בכדי לאפשר התקנת ארגז נמוך יותר, על השינויים העיצוביים שנדרשו בו, צמח בסיס הגלגלים באופן משמעותי – מ-248 לכדי 294 ס"מ. נתון זה מוסיף את חלקו בהורדת מרכז הכובד נמוך משמעותית בהשוואה לגרסאות ה-6T המוכרות. השינויים שבוצעו בגרסת ה-Hi Viz העלו במקצת את משקל העבודה, העומד כאן על 5,575 ק"ג בהשוואה ל-5,470 ק"ג ב-6T.
מעבר לשינויים שבוצעו בעיצוב הארגז ובשלדה, כאמור, נותר ה-6T Hi Viz דומה ל-6T הרגיל; המנוע הוא גם כאן JCB שפותח על ידי קוהלר, 4-צילינדרי בנפח 4.4 ליטר המייצר כאן 74 כ"ס. יבואנית JCB לארץ היא חברת קומסקו