פוסטים

הסעת תלמידים מחשמלת

Thomas Built האמריקאית משיקה אוטובוס כל-חשמלי ראשון להסעת תלמידים, שייצורו יחל בעוד כשנה