פוסטים

איווקו יורוקארגו יורו-6

כשנה לפני השקת דגם חדש לגמרי מעדכנת איווקו את סדרת היורוקארגו בסעיף המנועים