פוסטים

ג'ון דיר: משקל כבד חדש

ענק הצמ"ה והחקלאות האמריקאי מציע משאית עפר חדשה