פוסטים

סע לבד

תחילת סוף מקצוע נהג המשאית? היטאצ'י מפתחת משאית מכרות ללא נהג. צפי הגעה לשוק: 2017