פוסטים

משאית חשמלית Charge

משאית העתיד בדרך?

כבר במהלך 2017 צפויות לצאת משאיות חשמליות קלות ראשונות ממפעלן באנגליה; המיזם Charge מבטיח להתחיל את המהפיכה