פוסטים

משאית מימן מהולנד

חברת zepp.solutions ההולנדית משיקה משאית חשמלית על בסיס טכנולו…

משאיות כבדות: שת"פ דיימלר-וולוו

לראשונה ישלבו שני המתחרים המרים מגרמניה ומשבדיה ידיים במטרה לפתח יחד מער…