פוסטים

מרצדס אקוניק בתצורת 'סוס' גורר

מרצדס Econic – גם כגורר

המשאית המיוחדת שתוכננה למגוון משימות עירוניות מקבלת גרסת 'סוס' גורר שתוצע החל מסוף שנה זו
מרצדס אקוניק בתצורת 'סוס' גורר

מרצדס אקוניק חדשה

המשאית המיוחדת למשימות עירוניות ומוניציפאליות ייעודיות תקבל יורשת בספטמבר