פוסטים

המשאית החשמלית בדרך

סקניה וסימנס הודיעו על פיתוח משותף של משאיות חשמליות