פוסטים

פוסו תציע ואן תחרותי

יצרנית המשאיות הקלות בבעלות דימלר תיהנה מואן מתקדם בהיצע – הודות לשיתוף פעולה עם קונצרן ניסאן