פוסטים

פורד פיאסטה ...מסחרית?

סגירת חלונות אחוריים ופינוי מקום למטען הופך את המכונית הקומפקטית למסחרית לכל דבר ועניין ...באירופה