פוסטים

Nikola Zero

מכת חשמל בשטח

רכב פנאי 4-מושבי חשמלי עם ביצועי מכונית על? זה מה ש-Nikola האמריקאית מבטיחה לנו