הירשם לעדכונים

מאמרים דומים

One Comment

  1. 1

    אמנון אשד

    כלי רכב ללא טסט ואו מספר רישוי יוכלו לנסוע באתרי תשתיות למשל, רק אם האתר הוכרז כ- "אזור רכב תפעולי" ומונה לניהול האזור וכלי הרכב שבתוכו "מפקח רכב תפעולי" כנדרש בתקנות 95א. עד 95ז. לתקנות התעבורה.

    הנוהגים ברכב לא יהיו חייבים ברשיון נהיגה למשאית דווקא. תלוי בדרישות המפקח על הרכב התפעולי באתר.

    מנהל חברת תשתיות נבון שוכר ממונה בטיחות לבניה הנדסית שהוא גם קצין בטיחות בתעבורה שיכול לבצע באתר את כל הדרכות הבטיחות למפעילי כלי הרכב והצמ"ה באבחה אחת.

Comments are closed.