פוסטים

פירקיות מעודכנות מדוסאן

דוסאן מרעננת את המשאיות הפירקיות שלה במשקלי הטענה של 30 ו-40…