פוסטים

משאית מ.א.ן

זיכיון מ.א.ן לקומסקו ודלק

לאחר כ-5 שנים בלבד מוכרת מכשירי תנועה את זיכיון יבוא ושיווק משאיות מ.א.ן לחברות 'דלק רכב' וקומסקו בחלקים שווים