פוסטים

פורד F: הרכב הנמכר בארה"ב ב-2012

2012 מסתיימת בארה"ב שוב עם טנדרים התופסים את ראש טבלת מכירות הרכב