פוסטים

מרצדס אונימוג U 323

מרצדס אונימוג חדש

היצע המשאיות המיוחדות והרב שימושיות של מרצדס מתרחב, עם דגם ביניים חדש הפונה כיתר דגמי הסדרה לשירות מוניציפלי, יערנות, בניין, תשתיות ועוד