פוסטים

איסוף זבל חשמלי

דאף משיקה משאית תלת-סרנית לפינוי אשפה המונעת חשמל בלבד …