פוסטים

משאית קאמאז 54909

הינע כפול פשוט למשאית

קאמאז הרוסייה מציגה אב טיפוס של מערכת הינע קדמית הידרוסטטית, ההופכת את צירוף הגלגלים הקדמיים למאמץ לפשוט וקל מתמיד