פוסטים

וולוו FE – עכשיו גם על גז

המהדורה העדכנית של הוולוו FE תכלול מעתה גם גרסה מונעת בגז, בעיקר לשימוש עירוני