פוסטים

הודים כבדים

חטיבת המשאיות בקונצרן הענק ההודי טאטא משיקה שש משאיות כבדות חדשות לשוק ההודי