פוסטים

וולוו FE – עכשיו גם על גז

המהדורה העדכנית של הוולוו FE תכלול מעתה גם גרסה מונעת בגז, בעיקר לשימוש עירוני

הוולוו האלטרנטיבית

היצרנית השבדית תציע משאיות מוזנות בדלק האלטרנטיבי דימטיל-אתר תוך מספר שנים. הניסוי כבר החל