פוסטים

פרייטליינר מוזנת בגז

היצרנית האמריקאית בבעלות דיימלר משיקה תוכנית הדגמות ויח"צ מקיפה למשאית מונעת בגז מתוצרתה

איווקו סטראליס LNG

היצרנית האיטלקייה משיקה משאית מוזנת בגז נוזלי מצונן המתיימרת להצטיין בפעולה שקטה ובחיסכון ניכר בעלויות