פוסטים

משאית מכרות eDumper

משאית מכרות חשמלית – לייצור

eMining השוויצרית מסיימת שנתיים בהצלחה בחינה וניסוי עם משאית מכרות חשמלית. עתה מתחיל הייצור ה'סדרתי'
komatsu 605-7

הרכב החשמלי הגדול בעולם

שיתוף פעולה בין שתי חברות שוויצריות יוליד לקראת סוף שנה זו את משאית המכרות הכל-חשמלית הראשונה, שתהפוך לרכב החשמלי הגדול והכבד בעולם