פוסטים

מרצדס אקוניק בתצורת 'סוס' גורר

מרצדס Econic – גם כגורר

המשאית המיוחדת שתוכננה למגוון משימות עירוניות מקבלת גרסת 'סוס' גורר שתוצע החל מסוף שנה זו