פוסטים

'טרקטומאס' – משאית עם 1,000 כ"ס

Nicolas הצרפתייה מציעה מפלצת חדשה לגרירת מטעני-על במשקל עד 535 טונות