פוסטים

הפירקיות החדשות של ג'ון דיר

סדרה E החדשה מבטיחה שיפורים בכל תחום ביחס לסדרה D היוצאת משירות, בפרט בכל הקשור ליעילות, תפוקה וצריכת דלק מינימלית. עתה הוחל בשיווק מחוץ לארה"ב