פוסטים

אמריקאית למשימות קשות

סדרה 567 החדשה של פטרבילט כוללת גרסאות להובלת בטון, עפר, בולי עץ ועוד משימות Heavy Duty בתנאים קשים