פוסטים

'החיים בזבל', על פי Mack

יצרנית המשאיות האמריקאית משיקה משאית מיוחדת שתוכננה והמיוצרת לשרת במערך פינוי האשפה