פוסטים

משאיות CAT: ממשיכים להראות רצינות

יצרן הצמ"ה הגדול בעולם ממשיך להשקיע ולשפר את היצע ודגמי המשאיות שלו; הפעם מטופלת 'ספינת הדגל'