פוסטים

סקניה חשמליות יוצאות לדרך

מערכת העברת חשמל המוכרת מעולם הרכבות העירוניות מיושמת במשאיות ניסיוניות של סקניה