פוסטים

הפוסו לכיבוי אש

החברה-בת של דיימלר חוברת עם מומחית מקומית במטרה להציע משאית כיבוי אש בינונית בגודלה לכל דורש