פוסטים

החל ייצור פורד טרנזיט החדש

מסוף יולי מיוצר הואן החדש של פורד במפעל הקונצרן בטורקיה