פוסטים

פרטים ראשונים: חשמל ל-F הכבדים של פורד

המשאיות הקלות תעבורנה מהפיכה ותוצענה בעתיד הקרוב גם עם הינע היברידי חשמלי והידראולי