פוסטים

Freightliner Supertruck

משאית שעושה 5 ק"מ לליטר!

לחסוך בגדול, תרתי משמע, על פי דיימלר; קונספט המשאית Freightliner SuperTruck מציגה את עתיד המשאיות עם נתוני צריכת דלק על סף הדמיוני