פוסטים

משאית חשמלית Peterbilt 220EV

עוד חשמל אמריקאי

Paccar מתחשמלת; הקונצרן שבבעלותו המותגים דף, קנוורת' ופטרבילט נכנס למירוץ הירוק עם חשיפת שתי משאיות חשמליות