לא יודע לנהוג בשטח? לא נורא

Volvo FMX 8x6

Volvo FMX 8×6


וולוו מודיעה כי היא תציע לראשונה בייצור סדרתי מערכת שילוב וניתוק גלגלים אוטומטי עבור משאיות רב-הינע מתוצרתה. מדובר במערכת המזהה הבדלי סיבוב בין הגלגלים ובהתאם לכך משלבת או מנתקת את הגלגלים ממערכת העברת הכוח. בכך, למעשה, נלקח מידי הנהג שיקול הדעת וקבלת ההחלטות מתי והאם לשלב להינע כפול ומתי לנתק, כאשר בוולוו טוענים כי העברת השליטה בהינע לחיישני המשאית הופכת את הנסיעה בשטח קשה לחלקה, קלה, יעילה וכפועל יוצא – חסכונית יותר.
Volvo FMX 8x6

Volvo FMX 8×6


כבסיס המערכת משמשים חיישני תנועה המותקנים על צירי הגלגלים האחוריים, והמבחינים בהבדלי סיבוב בין הגלגלים על אותו הסרן ובין הסרן/סרנים הקדמי/קדמיים. ברגע שהגלגלים האחוריים מסתובבים מהר מהקדמיים, קרי: החלה שקיעה או החלקה, משלב מנגנון פיקוח אלקטרוני מיידית את הגלגלים הקדמיים לפעולה. מדובר בשברירי השנייה כשהמפעיל כלל לא מעורב או מודע לאופן העברת וחלוקת הכוח בין הסרנים והגלגלים. "בירידה לשטח קשה לתנועה נוטים נהגים רבים – באופן הגיוני – להקדים תרופה למכה ולשלב את הסרנים הקדמיים למאמץ", מסביר יונס אודרמאלם, ראש תחום המשאיות לשטח בוולוו. "מערכת ההינע הרב-גלגלית של וולוו נכנסת לפעולה לזמן קצוב בלבד, תוך כדי נסיעה, רק כאשר נדרש, לא לפני ולא אחרי; בכך נחסך בלאי במערכות ההינע, בצמיגים וכמובן – בצריכת הדלק", מסכם אודרמאלם את יתרונות המערכת. בוולוו טוענים כי שילוב הסרן/סרנים קדמיים למאמץ בעת הצורך מתרחש תוך כחצי שנייה מרגע שהחל פער במהירות הסיבוב של הגלגלים.
Volvo FMX 8x6

Volvo FMX 8×6


לא מדובר במערכת חדשה עבור וולוו. מערכת השילוב להינע כל הגלגלים מתבססת על מערכת דומה המותקנת זה מכבר במשאיות העפר הפירקיות של וולוו. בוולוו השלימו את פיתוח והתאמת המערכת למשאיות מרובות סרנים, וכאמור מציעים אותה מעתה כאבזור סטנדרטי במשאיות השטח שלה, כאשר וולוו סדרה FMX החדשה היא הראשונה להצטייד בה. סדרת משאיות זו מוצעת בקונפיגורציות של 4×4, 6×6 ו-8×6.