Volvo Concept Truck

וולוו: 30% חיסכון בדלק!

Volvo Concept Truck

Volvo Concept Truck

וולוו משאיות החלה בניסויי שדה עם משאית כבדה היברידית המיועדת לטווחים ארוכים – לראשונה מתוצרתה. המשאית החדשה מתבססת על הוולוו FH וכשמה כן היא – שעטנז בן כלאיים המשלב מנוע דיזל ומנוע חשמלי. למשאית מערכת אגירת אנרגיה המתקבלת בעת בלימה והתנגדות לסיבוב גל ההינע המטעינה מצברים, ואלו בתורם מספקים אנרגיה למנוע חשמלי המניע בעת הצורך את הסרנים האחוריים, ואף מסוגל להניע את המשאית במישור ולמרחקים קצרים על טהרת החשמל. בנוסף מסייע המנוע החשמלי למנוע הדיזל בעת עומס, דוגמת נשיאה בעלייה, זינוק או במשקל מלא.

Volvo Concept Truck

Volvo Concept Truck

במשאית הניסיונית של וולוו הוכנסו הרבה יותר ממנוע חשמלי המשמש כעזר וכחיזוק למנוע הדיזל. בוולוו מציינים ליטוש כללי של העיצוב החיצוני, במטרה למקסם את יכולת צליחת הרוח ולהקטין את ההתנגדות. הצמיגים הם מסוג המציע התנגדות מינימאלית לגלגול ובין יתר מערכות העזר הממוחשבות מותקנת כאן מערכת ה-I-See המתקדמת של וולוו, מערכת הנמצאת כבר בשימוש סדרתי בוולוו FH. מערכת זו מתבססת על מערכות ניווט לוויני מתקדמות, ובתמצות רב היא "יודעת" לקרוא את פני הדרך גם מההיבט הטופוגרפי, ובאופן אוטומטי דואגת לשילוב ההילוך, גובה הסל"ד ומהירות הנסיעה הנכונה בכל רגע נתון, לוקחת בחשבון עליות, ירידות, עיקולים וכיו"ב תנאי דרך, במטרה להותיר את המשאית בכל רגע נתון במצב הפעולה האופטימאלי עבורה – במסגרת התנאים. מערכת זו היא אוטומטית לגמרי ואינה משתפת את הנהג בהחלטות. ניתן כמובן לנתקה בקלות. מהניסויים עד כה מצפים בוולוו להעביר עד 30% מזמני הנסיעה בכבישים המהירים באמצעות כוח חשמל בלבד והתכנון יבטיח יכולת נסיעה של עד 10 ק"מ על טהרת החשמל בלבד, לאפשר כניסה ויציאה מערים או מאזורים בהם אסורה תנועת משאיות או רכב עם מנוע בעירה פנימית.
בוולוו מצפים כי בשורה התחתונה תפלוט המשאית ההיברידית 30% פחות גזים רעילים ותצרוך 30% פחות דלק ביחס למשאית סטנדרטית מקבילה. מדובר בנתון שאם אכן יתממש ויישאר גם במשאיות הסדרתיות, הרי שיהיה חסר תקדים בסגמנט.

Volvo Concept Truck

Volvo Concept Truck