הירשם לעדכונים

Search results for "מרצדס"

מרצדס אונימוג חדש

מרצדס אונימוג חדש

היצע המשאיות המיוחדות והרב שימושיות של מרצדס מתרחב, עם דגם ביניים חדש הפונה כיתר דגמי הסדרה לשירות מוניציפלי, יערנות, בניין, תשתיות ועוד קרא עוד